Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

AKTUALNOŚCI

Treść

Bezpieczna droga do przedszkola

Przedszkolaki 30 września gościły w przedszkolu policjantów, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa. Rozmawialiśmy na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę, utrwaliliśmy znajomość nie

151605