Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Deklaracja o kontynuowaniu nauki przedszkolnej

Treść

UWAGA RODZICE/
OPIEKUNOWIE PRAWNI

 

 

 

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice (opiekunowie) dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola, corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

Prosimy o oddanie deklaracji o kontynuowaniu nauki przedszkolnej w roku szkolnym 2022/2023
do 26 stycznia 2022 roku u wychowawcy grupy.
Dotyczy dzieci z roczników: 2018, 2017, 2016.

 

W przypadku nie oddania deklaracji
dziecko podlega rekrutacji na nowy rok szkolny!

 

126875