Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Treść

OPLATY

 Numer konta do opłat za przedszkole 

( do 20 – tego każdego miesiąca):

73 1240 4227 1111 0000 4840 4312

(proszę w tytule wpłaty wpisywać imię i nazwisko dziecka)

 

RADA RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W IMIELINIE

Numer konta: 39843700020030031581180001

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI

  1. Za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 800do 13 00, rodzic nie ponosi żadnej opłaty- jest to czas realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

  2. Rodzice dzieci 3,4 i 5 letnich płacą 1 zł za każdą napoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przed i po podstawie programowej, czyli za godz. od 6 00 do 8 00 i od 13 00 do 1700

  3. Rodzice płacą również za posiłki dla dzieci.

Od 1 września 2019r obowiązują stawki żywieniowe :

Śniadanie- 1,80zł

Obiad- 3,60zł

Podwieczorek- 1,10zł

Co w sumie daje:

  • 3 posiłki- 6,50

  • 2 posiłki– 5,40

  • 1 posiłek- 3,60

d. ) Opłaty za przedszkole Rodzice dokonują do 20-go każdego miesiąca. Kwotę do zapłaty otrzymają w przedszkolu od nauczycielki lub pani sekretarki. Proszę ściśle wpłacać kwotę podaną na kwicie. Nie zaokrąglać kwot!

 

  • W tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko dziecka.

  • Wpłaty dokonujemy na konto: 73 1240 4227 1111 0000 4840 4312

  • Rodzice z Rodzin Zastępczych lub Wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci) proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu w celu omówienia zasad płatności.

 UWAGA RODZICE

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/169/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2017r, w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Imielin,

Na podstawie art.14 ust.5 pkt 1) i ust.5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( j.t. Dz. U. 2016, poz. 1943 z późn. Zm.) oraz art.18 ust.2, pkt 15, art.40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. 2016, poz.446 z późn. zm.)

Od 1 stycznia 2017r,  dzieci 6- letnie są zwolnione z opłaty za pobyt dziecka, w czasie przekraczającym wymiar zajęć w ilości 5 godzin.

 

119201