Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

4/5 latki "Poziomki"

Treść

Miejskie Przedszkole nr 2 w Sulejówku - GRUPA VIII - POZIOMKI

"Poziomki"

Wychowawca: mgr Karolina Wioska

 

KONSULTACJE  Z  NAUCZYCIELEM

ŚRODA godz. 16.00 - 17.00

oraz za pośrednictwem poczty e-mail: karolinawioska.poziomki@gmail.com

***********************************************************************

 

JĘZYK ANGIELSKI:

PONIEDZIAŁEK i ŚRODA  godz. 08.00 – 08.30

 

RYTMIKA:

ŚRODA godz. 10.30 – 11.00

 

RELIGIA:

PONIEDZIAŁEK i WTOREK godz. 07.30 - 08.00

 

*****************************************************************

PAŹDZIERNIK  z  SUPERSMYKAMI

 

OŚRODKI TEMATYCZNE

Jak jesienią dbać o zdrowie?

Kto może być nauczycielem?

W co się bawi z nami jesienny wiatr?

Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

 

PIOSENKA DO NAUKI

 

„Jestem sobie przedszkolaczek”

 

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

 

WIERSZ DO NAUKI

 

„Kolorowe listki” (Patrycja Siewiera – Kozłowska)

 

Co tak szumi szu, szu, szu?

Co tak krąży fiu, fiu, fiu?

To listeczki kolorowe,

co spadają nam na głowę.

 

Te są ładne bo złociste,

tam czerwony leci listek.

Lecą sobie szu, szu, szu.

Krążą wkoło fiu, fiu, fiu.

 

 

 

 

 

*****************************************************************************

 

WRZESIEŃ Z SUPERSMYKAMI

 

OŚRODKI TEMATYCZNE

Skończyły się wakacje

Co słychać w przedszkolu?

Jak być superbezpiecznym?

Jakie są moje supermoce?

Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

 

 

PIOSENKA DO NAUKI

„Powitanie”

1. Halo, cześć! Stańmy wraz,

aby było widać nas!

Ręką wszystkim pomachamy i zajęcia zaczynami!

I zajęcia zaczynamy!

 

2. Halo, cześć! Ważny jest

na dzień dobry miły gest.

Więc uśmiechem się witamy i zajęcia zaczynamy!

I zajęcia zaczynamy!

 

 

WIERSZ DO NAUKI

„Baw się razem z nami” – Bożena Forma

1. Imiona swe znamy,

humory dobre mamy,

do wspólnej zabawy

wszystkich zapraszamy.

 

2. Ręce podajemy,

nogami tupiemy,

bardzo dobrze śpiewać

piosenkę umiemy.

 

*****************************************************************************

NA WOLNĄ CHWILĘ

 

********

Drogi Rodzicu, drogi Opiekunie!

W bieżącym roku szkolnym realizujemy w naszym przedszkolu program profilaktyczny „Przedszkolak przed ekranem”, który poświęcony jest bezpiecznemu korzystaniu przez dzieci z urządzeń cyfrowych oraz zasobów Internetu. Jednak, aby Twoje dziecko nauczyło się bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw „nowoczesności”, niezbędne jest także Twoje zaangażowanie.

W pierwszej kolejności prosimy, abyś odpowiedział sobie na kilka pytań:

Czy Twoje dziecko ma w domu dostęp do Internetu?

Ile czasu dziennie dziecko spędza przy komputerze? Spróbuj określić ilość minut lub godzin...

Czy kontrolujesz czas spędzany przez dziecko w Internecie/przy komputerze?

Czy interesujesz się tym, co dziecko robi w Internecie/przy komputerze?

Najczęściej moje dziecko w Internecie (zakreśl min. 1 odpowiedź)

 • gra w gry sieciowe
 • ogląda bajki
 • samodzielnie przegląda strony internetowe
 • moje dziecko nie ma dostępu do Internetu

Wymień zagrożenia, jakie mogą czyhać na dziecko w Internecie ( przemyśl co najmniej 1 zagrożenie)

Jakie znasz zasady bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z Internetu? (podaj co najmniej 1 zasadę)

Czy komputer w Twoim domu posiada takie zabezpieczenia jak: program antywirusowy, blokada rodzicielska, firewall itp.?

 

Pomyśl nad tym drogi Rodzicu. Nawet, jeśli dzisiaj uważasz, że Ciebie i Twojego dziecka to nie dotyczy. Dzieci rosną bardzo szybko, a zagrożenia, jakie niosą ze sobą urządzenia tabletowe i sieć internetowa, to nie bajka.

 

***

4 latek (umiejętności oczekiwane rozwojowo)

 

Rozwój motoryczny i manualny:

 • Wchodzi i schodzi po schodach krokiem naprzemiennym
 • Sprawnie kopie i rzuca piłkę
 • Łapie piłkę przedramionami, przyciskając do siebie
 • Potrafi podskoczyć, przeskoczyć przez przeszkodę i zeskoczyć z niej
 • Samodzielnie korzysta z toalety
 • Ubiera się i rozbiera przy niewielkiej pomocy z zewnątrz
 • Myje się, samodzielnie czyści zęby
 • Odwzorowuje linię, koło, kwadrat lub prostokąt i krzyżyk
 • Rysuje po śladzie
 • Zamalowuje powierzchnię kartki lub jej wyznaczony fragment (bez precyzyjnego trzymania się w ramach)

Rozwój spostrzegania wzrokowego ( koordynacja wzrokowo – ruchowa ):

 • Identyfikowanie obrazków tematycznych oraz atematycznych (dobieranie taki sam do takiego samego)
 • Wyszukiwanie spośród obrazków jednego różniącego się szczegółem (tematyczne i atematyczne)
 • Wyszukiwanie wśród obrazków różniących się szczegółami, jednego – wzorcowego
 • Dobieranie brakujących elementów w dużych ilustracjach tematycznych
 • Rozdzielanie klocków wg jednej cechy w oderwaniu od innej np. tworzenie kategorii trójkątów i kwadratów o różnej wielkości i kolorach
 • Układanie historyjek obrazkowych wymagających rozumienia przyczyn i skutków
 • Naśladowanie sekwencji czynności
 • Naśladowanie czynności wykonywanych przez osoby przedstawione na obrazku
 • Naśladowanie ułożenia wzorów tematycznych i atematycznych
 • Obracanie w umyśle wzorów
 • Szeregowanie wg wielkości, długości, nasycenia barwy
 • Kontynuowanie sekwencji tematycznej i atematycznej
 • Odgadywanie symboli

Rozwój percepcji słuchowej:

 • Identyfikowanie i rozróżnianie dźwięków niejęzykowych. Zabawy „Co słyszysz?” (różne rekwizyty i instrumenty) wprowadzamy też ćwiczenia pamięci sekwencyjnej czyli odtwarzania sekwencji dźwięków, czyli tzw. rytmy
 • Różnicowanie prozodii mowy „Jak mówiłem?” (pytanie, rozkaz, oznajmienie), „Kto mówił?” (pan, pani, dziecko)
 • Różnicowanie słów zawierających głoski opozycyjne (różnicowanie głosek opozycyjnych w wyrazach – parach). Przygotowujemy obrazki zawierające głoski opozycyjne – przynajmniej 8 ilustracji, dziecko dokonuje wyboru i wskazuje. Przykładowe pary: półka-bułka, pąk-bąk, Tomek-domek, tama-dama, sofa-sowa, Kasia-kasa, kość-gość, kula-kura, bucik-budzik.

Rozwój mowy:

 • Dalszy rozwój systemu fonetyczno – fonologicznego; w mowie pojawiają się głoski dziąsłowe (t, d, n, l, s, z …)
 • Stały wzrost słownictwa powoduje, że wypowiedzi czterolatka są coraz dłuższe i barwniejsze, wzrost liczby przymiotników i przysłówków
 • Nazywa proste związki przyczynowo – skutkowe oraz relacje czasowe
 • Tworzenie, powtarzanie oraz pamiętanie sekwencji
 • Często powtarza się pytanie „dlaczego?”
 • Zaczyna rozumieć większość przyimków (na, do, w, obok)
 • Zaczyna rozumieć relacje czasowe (przed, po)

Rozwój zabawy:

 • Rozwój zabawy tematycznej
 • Odgrywanie ról
 • Odgrywanie poszczególnych scen

Rozwój zachowań społecznych i emocji:

 • Okres buntu i uporu (przeciwstawia się poleceniom, przekracza granice)
 • Zdolność rozumienia i respektowania zasad społecznych obowiązujących w grupie
 • Początki umiejętności współdziałania
 • Pojawienie się nowych emocji (wstydu, zakłopotania, dumy i zazdrości)
 • Umiejętność uczestniczenia w zabawach tematycznych i grach z regułami
 • Nazywanie emocji swoich i innych
 • Początek zdolności do reakcji odroczonych i umiejętności kontrolowania swoich ekspresji

Kształtowanie się lateralizacji:

Prawidłowo rozwijające się dziecko na początku czwartego roku życia wykazuje już wyraźną preferencję jednej ręki, nogi, oka i ucha. Zakończony proces kształtowania się formuły lateralizacji w tym wieku ujawniają najczęściej dzieci prawostronne, rzadziej z tym zjawiskiem spotykamy się u dzieci z lewostronną lub skrzyżowaną lateralizacją. Tym dzieciom od początku czwartego roku życia trzeba zapewnić regularne ćwiczenia ułatwiające zakończenie procesów związanych z ustalaniem się dominacji stronnej. Ćwiczenia dla 4, 5 i 6-latków mają podobną formułę, różnią się natomiast stopniem trudności.

 • Kontynuujemy wykonywanie ruchów precyzyjnych np. nawlekanie coraz mniejszych koralików, wrzucanie klocków w otwory
 • Kontynuujemy ćwiczenia składania obrazków z części (trzech, czterech i więcej), wprowadzamy linie skośne
 • Wprowadzamy różne rodzaje sekwencji – uzupełnianie, odwzorowywanie, kontynuowanie (materiał tematyczny i atematyczny)
 • Układanie historyjek obrazkowych
 • Układanie historyjki, a następnie opowiedzenie jej bez patrzenia na obrazki (chodzi o odtworzenie sekwencji zdarzeń)
 • Ćwiczenie umiejętności obracania figur w przestrzeni
 • Malowanie, rysowanie po śladzie, rysowanie wzorów literopodobnych odwzorowywanie figur geometrycznych
 • Rysowanie labiryntów
 • Odtworzenie wzoru z klocków.

 

Opracowane na podstawie „Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 r.ż.” J. Cieszyńska, M. Korendo

 

 

 

 

151605